ACROLEIN - KETOKSIKAN-DAN-TOKSIKOLOGI

AcroleinPilihan Editor
Ozurdex - dexamethasone
Ozurdex - dexamethasone
Acrolein dalam menggoreng: adakah beracun? Sakitnya? Bagaimana ia dihasilkan dalam makanan? Perlindungan pekerja yang terdedah kepada acrolein