KANTA LEKAP: PENGGUNAAN, PENYELENGGARAAN DAN PEMBERSIHAN - KESIHATAN MATA

Kanta lekap: penggunaan, penyelenggaraan dan pembersihanPilihan Editor
Ozurdex - dexamethasone
Ozurdex - dexamethasone
Cara menggunakan dan menanggalkan kanta lekap. Penyelenggaraan, penggunaan dengan kosmetik dan kos kanta lekap. Penyelesaian pembersihan dan pembasmian kuman. Kesalahan biasa yang dilakukan oleh pemakai kanta lekap